Історична довідка

Харків здавна вважається вузівським містом – кузнею фахівців різного профілю. У дореволюційний період спеціальну освіту аптечні працівники отримували на медичному факультеті Харківського університету, де й була організована в 1863 р кафедра фармаціїта фармакогнозії. Її очолив професор Чиріков Андрій Дмитрович . Він видав підручник з фармакогнозії, яким користувалися студенти не тільки Харківського, а й інших університетів. Під керівництвом А.Д. Чирікова почали проводитися, крім педагогічної, науково-дослідні роботи. Історія розвитку кафедри фармакогнозії нашого вузу має глибоке коріння, тісно пов’язане з життєвим і творчим шляхом Миколи Авксентійовича Валяшко. Він успішно проводить фітохімічні дослідження на базі університету та у 1903 р. захищає дисертацію на тему «Хімічне дослідження глікозиду рутина з рути» на ступінь магістра фармації, а у 1909 р. обирається професором кафедри фармації та фармакогнозії.
У 1921 році в організованому Харківському фармацевтичному інституті кафедру фармацевтичної хімії, фармакогнозії та судової хімії очолює Микола Авксентійович Валяшко . Він організовує підготовку науково-педагогічних кадрів і сам успішно керує аспірантурою.
У 1937 році в результаті реорганізації кафедра розділяється на дві – кафедру фармацевтичної хімії (завідувач – професор М.А. Валяшко) і кафедру фармакогнозії та судової хімії (завідувач – доцент Петро Карлович Віруп).
ЧириковЧиріков А.Д. вирупВіруп П.К. валяшкоВаляшко М.А.
На прикінці 1938 року з останньої виділяється кафедра фармакогнозії. Завідувачем самостійної кафедри фармакогнозії обирається у 1939 р. учень М.А. Валяшко – доцент Юліан Галактіонович Борисюк і беззмінно керує нею до 1966 р. Він навчався в аспірантурі (1929 – 1932 рр.) при Харківському фармацевтичному інституті, працював асистентом, а пізніше доцентом на кафедрі аналітичної хімії. У 1937 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою «Дослідження українських зразків ефірних олій».
Штат кафедри фармакогнозії в перші роки її функціонування був не чисельний (завідувач, асистент З.А. Непомняща, О.В. Мироненко і О.О. Кадигроб). В аспірантурі навчалися В.М. Погорєлова та І.М. Фефер, але не закінчили її через початок війни. Під час Великої Вітчизняної війни інститут евакуюють до міста Семипалатинська, куди було відвезене майно кафедри: мікроскоп, колекція ЛРС та інші ценні матеріали. Кафедрою фармакогнозії об’єднаних Харківського та Дніпропетровського фармацевтичних інститутів керував доц. Ю.Г. Борисюк.
Після реевакуації інституту до м. Харкова (лютий 1944 р.) на кафедрі фармакогнозії працювали Ю.Г. Борисюк, ас. О.В. Мироненко, а з вересня 1944 р. ст. лаборантом, а потім асистентом Г.В. Макарова. Кафедра займала три кімнати, в яких розташовувалися лабораторії з морфолого-анатомічного і хімічного дослідженню лікарської рослинної сировини та асистентська. Незважаючи на труднощі успішно проводяться дослідні роботи та готуються педагогічні кадри через аспірантуру, а також здобувачі.
З 1966 року кафедрою фармакогнозії керують: доцент Борисов Михайло Іванович (1966-1979), доцент Солодовниченко Ніна Макарівна (1979-1985), професор Ковальов Володимир Миколайович (1985-2012), професор Хворост Ольга Павлівна (2012-2013).
З жовтня 2013 року її очолив доцент Кошовий Олег Миколайович.

борисюкБорисюк Ю.Г. борисовБорисов М. І. солодовниченкоСолодовниченко Н. М. ковалевКовальов В. М. хворост Хворост О.П.кошевой_1Кошовий О. М.

У вересні 2004 року кафедра фармакогнозії розділилась на дві кафедри, завідувачкою нової кафедри «Хімія природних сполук» стала професор Кисличенко Вікторія Сергіївна.

1Провідні фармакогности 20 сторяччя: Галина Василівна Макарова, Юліан Галактіонович Борисюк та Михайло Іванович Борисов (1950) Макарова_студентамиМакарова Г.В. зі студентами на занятті з морфолого-анатомічного вивчення лекарських рослин (1952)

1977Колектив кафедри фармакогнозії (1978) 1978Колектив кафедри фармакогнозії (1979) 1985Колектив кафедри фармакогнозії (1985) 2004Колектив кафедри фармакогнозії (2004) 2008Колектив кафедри фармакогнозії (2008) 2010Колектив кафедри фармакогнозії (2010) DSC_7558Колектив кафедри фармакогнозії (2013) DSC_4593Колектив кафедри фармакогнозії (2015)
Print Friendly, PDF & Email