Краснікова Тетяна Олександрівна

красникова

КРАСНІКОВА Тетяна Олександрівна (5.10.58, м. Мерефа, Харківської обл.) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакогнозії НФаУ.
Закінчила фармацевтичне відділення Харківського медичного училища №1 (1978), Харківський фармацевтичний інститут (1984), в якому працює: старший лаборант (1984-1985), асистент (1985-2002), доцент (з 2002). На кафедрі виконує обов’язки відповідального за методичну роботу, за проведення міжвузівської олімпіади з фармації, за роботу опорної кафедри з фармакогнозії за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів».
Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з фармакогнозії та ресурсознавства лікарських рослин, основ фітотерапії, проводить лабораторні заняття зі студентами денного та заочного відділень, керує навчальною практикою, є науковим керівником багатьох дипломних та магістерських робіт; співавтор навчальних посібників «Основы практической фитотерапии» (1999), «Практикума по фармакогнозии» (2003), «Практикуму з ідентифікації лікарської рослинної сировини» (2014); автор статей до «Фармацевтичної енциклопедії» (2005, 2010), багатьох методичних вказівок, рекомендацій та інших навчально-методичних матеріалів. Є одним з авторів типової програми з фармакогнозії для кваліфікаційного рівня «спеціаліст фармації» за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів». Довгий час була розробником робочих програм з дисциплін, які викладаються на кафедрі.
Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення омели білої і розроблення на її основі фармакологічних засобів» захистила 1999 року. Є співавтором понад 156 наукових праць, у тому числі: 6 патентів, 1 технічних умов, понад 57статей у фахових журналах, тез – 59, 26 методичних рекомендацій, 3 посібників.
Наукові публікації
Print Friendly, PDF & Email