Криворучко Олена Вікторівна

криворучко

Криворучко Олена Вікторівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету.

Інтернет-адреса профілю в Google Scholar: Криворучко Олена Вікторівна
Інтернет-адреса профілю в ORCID: Криворучко Олена Вікторівна
Профіль в Scopus: Криворучко Олена Вікторівна
Профіль Researcher ID: Криворучко Олена Вікторівна

Автобіографія

Криворучко Олена Вікторівна народилась 06.04.1967 р. у с. Пісочин Харківської області. У 1982 році після закінчення 8 класів Харківської середньої школи № 140 вступила до Харківського медичного училища № 2, яке закінчила з відзнакою у 1985 році. Під час навчання в медичному училищі працювала санітаркою в Харківській міській дитячій поліклініці № 12, а після його закінчення – медичною сестрою в Харківській міській поліклініці № 11. У 1986 році вступила до Харківського фармацевтичного інституту, який закінчила з відзнакою у 1992 році за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізора. Працювала старшим лаборантом кафедри фармакогнозії Харківського фармацевтичного інституту (з 30.10.1992 р. – Української фармацевтичної академії). У 1992 р. вступила до аспірантури кафедри фармакогнозії Української фармацевтичної академії, яку закінчила у 1995 році. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія» на тему «Фармакогностичне вивчення смородини чорної» (науковий керівник – професор Ковальов В. М.) захистила у 1996 році. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія» на тему «Фармакогностичне дослідження представників родин Розові та Деренові як джерел одержання лікарських засобів» (науковий консультант – професор Ковальов В. М.) захистила у 2016 році.

З лютого по червень 1993 року, а потім з грудня 1995 року працювала асистентом кафедри фармакогнозії, з 1997 року – доцентом кафедри фармакогнозії Української фармацевтичної академії, з 1999 року працює доцентом кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету.

Криворучко О. В. є методистом кафедри фармакогнозії. Викладає дисципліни «Фармакогнозія», «Ресурсознавство лікарських рослин».

Наукова школа:

Основні напрямки наукових інтересів: фармакогностичне дослідження представників родин Агрусові, Розові, Деренові, Фукусові та Диктіотові як джерел одержання лікарських засобів, стандартизація лікарської рослинної сировини.

Керує виконанням кандидатської дисертації, дипломних і магістерських робіт.

Автор і співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, із них 1 підручник, 6 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій, 1 інформаційний лист, 10 патентів, 4 монографії у ДФУ, 72 статті, 27 статей у Фармацевтичній енциклопедії.

Індекс Хірша – 3.

Перелік наукових публікацій

[:]
Print Friendly, PDF & Email