Производственная практика по фармакогнозии

Виробнича практика з фармакогнозії – логічне продовження теоретичного навчання здобувачів вищої освіти, що має на меті закріпити та поглибити теоретичні знання, придбати практичні навички з використання їх у практичній діяльності.

Метою викладання дисципліни «Виробнича практика з фармакогнозії» є закріплення, розширення та вдосконалення теоретичних знань, одержаних здобувачами вищої освіти при вивченні курсу фармакогнозії, а також придбання, засвоєння та вдосконалення практичних навичок і умінь ідентифікації ЛР та морфологічно близьких видів; заготівлі, сушіння та зберігання ЛРС; основ культивування ЛР та правил екологічно чистого виробництва ЛРС; виявлення заростей дикорослих ЛР, визначення ресурсів ЛРС та надання рекомендацій щодо раціонального природокористування.

Розкдад он-лайн конференцій виробничої практики з фармакогнозії для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету та 4 курсу ССО-мед з 19.04.21 по 30.04.21, 10.00

Дата Тема Викладач Посилання на конференцію Код доступу

Пароль

19.04.21 Мета, завдання і зміст практики Проф. Ільїна Т. В. https://us04web.zoom.us/j/5906127779?pwd=T2JqeHBtU0s1ZlRSUlg4dlN0NmdwQT09 590 612 7779 678783
20.04.21 Основні пріоритети охорони довкілля і раціонального природокористування Доц. Стремоухов О. О. https://us04web.zoom.us/j/4706302154?pwd=RVM1aU5Mc2FUblhIam1SV0w2NzhHZz09 4706302154 8888
21.04.21 Геоботанічна класифікація та морфологічна характеристика ЛР Доц. Демешко О. В. https://us04web.zoom.us/j/7528058897?pwd=MFhnR1FnOENyaE8reXNiWlE0N3haZz09 7528058897 222222
22.04.21 Видовий склад та еколого-морфологічні особливості лісових фітоценозів. Ярусність лісу. Лікарські рослини степу. Синантропна рослинність. Види бур’янів. Водно-прибережні та болотяні ЛР. Проф. Ільїна Т. В. https://us04web.zoom.us/j/5906127779?pwd=T2JqeHBtU0s1ZlRSUlg4dlN0NmdwQT09 590 612 7779 678783
23.04.21 Типи рослинних угруповань, їх екологічна характеристика, видовий склад ЛР та рослин, що охороняються. Ас. Горяча О. В. https://us04web.zoom.us/j/6187567617?pwd=N09IQ0pFa2pHSXRJVGdVZ2JicTdGdz09#success 618 756 7617 9f59nF
26.04.21 Експрес-метод фітохімічного аналізу. Доц. Бойнік В. В. https://us04web.zoom.us/j/7041306835?pwd=R2JRSVJ3SUsrK2RWN0Z4MXhNcFQrUT09 704 130 6835 121212
27.04.21 Знайомство з культивованими лікарськими рослинами та прийомами і методами їх вирощування. Правила екологічно чистого виробництва ЛРС. Доц. Демешко О. В. https://us04web.zoom.us/j/7528058897?pwd=MFhnR1FnOENyaE8reXNiWlE0N3haZz09 7528058897 222222
28.04.21 Імпорт та експорт ЛРС. Введення в культуру дефіцитних ЛР. Належна практика культивування та заготівлі вихідної сировини рослинного походження (GACP). Ас. Горяча О. В. https://us04web.zoom.us/j/6187567617?pwd=N09IQ0pFa2pHSXRJVGdVZ2JicTdGdz09#success 618 756 7617 9f59nF
29.04.21 Оптимізація заготівлі ЛРС. первинна обробка.

Заготівельні організації та їх функції.

Доц. Стремоухов О. О. https://us04web.zoom.us/j/4706302154?pwd=RVM1aU5Mc2FUblhIam1SV0w2NzhHZz09 4706302154 8888
30.04.21 Залік Проф. Ільїна Т. В., інші керівники практики https://us04web.zoom.us/j/5906127779?pwd=T2JqeHBtU0s1ZlRSUlg4dlN0NmdwQT09 590 612 7779 678783

Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика з фармакогнозії» спеціальностей 226 Фармація освітньої програми Фармація Фм(4,10д) для здобувачів вищої освіти 5 курсу

ЩОДЕННИК 
Виробнича практики з фармакогнозії для здобувачів вищої освіти 5 курсу спеціальності 226 «Фармація»

Print Friendly, PDF & Email