Бойнік Віталій Володимирович

бойник

БОЙНІК Віталій Володимирович (08.03.1958, с. Липці, Харківської обл.) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету. Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1981), в якому працює з 1981 року: старший лаборант (1981-1984), асистент (1983-1990), аспірант (1987-1988), доцент (1990) кафедри фармакогнозії НФаУ. Одночасно працював заступником декана факультету «Фармація» (1995-1998), деканом факультету заочної (дистанційної) форми навчання (1999-2002). На кафедрі виконує обов’язки відповідального за учбову практику, роботу з іноземними студентами та профорієнтаційну роботу.
Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з фармакогнозії, є співавтором підручника «Фармакогнозія з основами біохімії рослин» (2000 та 2004), навчального посібника «Практикум по фармакогнозии» (2003); автор статей до «Фармацевтичної енциклопедії» (2005 та 2010), багатьох методичних вказівок (рекомендації) та інших навчально-методичних матеріалів.
Науково-дослідна робота: фітохімічне дослідження деяких представників рослин родини Бобові (Fabaceae): Карагана (Caragana), Люпін (Lupinus) та інших. Захистив кандидатську дисертацію «Фармакогностичне дослідження карагани кущової та карагани деревовидної» (1989); співавтор 2 авторських свідоцтв СРСР та 1 патенту України; розроблено лікарський препарат гепатопротекторної дії «Фрутекар», технологія одержання якого захищена авторським свідоцтвом СРСР та патентом України, та проведені його доклінічні випробування. Автор понад 50 друкованих праць.
Науковий консультант кандидатської дисертації Ускової С.І. (1995).
Керівник кандидатської дисертації аспірантки Акритіду Христини (з 2012).
Перелік наукових публікацій
Print Friendly, PDF & Email