Інформація про кафедру

Інформація про кафедру

Я. М. Ганнот

1864-1884 рр. Я. М. Ганнот – магістр фармації, доцент, завідувач кафедри фармації та фармакогнозії
Інформація про кафедру

А. Д. Чиріков

1885-1908 рр. А. Д. Чиріков – магістр фармації, професор, завідувач кафедри фармації та фармакогнозії. Розвивав методи ідентифікації лікарської рослинної сировини, продовжував удосконалювати методики встановлення її чистоти та якості, надрукував «Курс фармакогнозии», який перевидавався тричі в 1871-1890 р.р., «Руководство к качественному химическому аналізу» (Харків, 1886); «Пособие для практических занятий по фармации со студентами-медиками» (3-вид., Харків, 1890).
Інформація про кафедру

М. О. Валяшко

1909-1910, 1921-1937 рр. М. О. Валяшко – професор, доктор хімічних, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії й судової хімії. Перший ректор Харківського хіміко-фармацевтичного інституту. Займався вивченням хімії лікарських речовин та дослідженням їх будови за даними спектрів поглинання; досліджував хімічні властивості адоніну, рутину, робініну, кемпферолу, хімічний склад плодів крушини, ефірних олій з рослин флори України. Автор понад 100 наукових праць. Підготував 11 кандидатів хімічних наук.
Інформація про кафедру

П. К. Віруп

1937-1938 рр. П. К. Віруп – доцент, завідувач кафедри фармакогнозії і судової хімії. Науковий напрямок – дослідження ефірних олій та ефіроолійної сировини флори України.
Інформація про кафедру

 Ю. Г. Борисюк

1938-1966 рр. Ю. Г. Борисюк – професор, доктор наук, завідувач кафедри фармакогнозії, директор Харківського фармацевтичного інституту (1941–1942; 1944–1959). Науковий напрямок – дослідження хімічного складу ефірних та жирних олій, інших груп БАР рослин флори України; морфолого-анатомічне дослідження ЛРС. Створив наукову школу фармакогностів-фітохіміків. Опублікував понад 50 праць, одержав 3 авторські свідоцтва. Підготував 12 кандидатів фармацевтичних наук.
Інформація про кафедру

М. І. Борисов

1966-1979 рр. М. І. Борисов – доцент, кандидат фармацевтичних наук. Займався дослідженням фенольних сполук, ресурсознавчим дослідженням лікарських рослин флори України і СРСР. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, отримав 8 авторських свідоцтв, двух видань монографії «Лекарственные свойства сельскохозяйственных растений». Підготував 6 кандидатів наук. Створив наукову школу з дослідження фенольних сполук.

Інформація про кафедру

Н. М. Солодовниченко

1979-1985рр. Н. М. Солодовниченко – доцент, кандидат фармацевтичних наук. Досліджувала компонентний склад ефірної олії видів роду лаванда, БАР віки, череди лучистої та аронії чорноплідної; методи аналізу алкалоїдів тропанового ряду та алкалоїдів термопсису. Співавтор понад 40 наукових праць, ФС «Корни и корневища девясила высокого».

Інформація про кафедру

В. М. Ковальов

1985-2012 рр. В. М. Ковальов – професор, доктор наук, заслужений діяч науки і техніки України. Науковий напрямок – пошук БАР природного походження, фармакогностичний аналіз, синтез аналогів природних флавоноїдів та антрахінонів, стандартизація рослинної сировини, з метою розроблення лікарських препаратів. Створив наукову школу з дослідження фенольних сполук, синтезу аналогів природних сполук.

Інформація про кафедру

О. П. Хворост

2012-2013 рр. О. П. Хворост – професор, доктор наук. Напрям наукових досліджень – фармакогностичне вивчення поширених вітчизняних дикорослих та культивованих рослин зі створенням оригінальних лікарських препаратів.
Інформація про кафедру

О. М. Кошовий

З 2013 р. О. М. Кошовий – професор, доктор наук. Науковий напрямок – створення нових лікарських засобів шляхом комплексної переробки лікарської рослинної сировини (ЛРС); створення нових лікарських засобів шляхом модифікації галенових препаратів з ЛРС; створення імпортозамінюючих фітохімічних лікарських засобів з рослин флори України; морфолого-таксономічне та хемотакономічне дослідження рослин флори України та світу; стандартизація ЛРС згідно сучасних вимог Державної Фармакопеї України та Європейської Фармакопеї; виявлення та дослідження перспективних представників рослин флори України, які найбільш споріднені до офіцінальних видів, для їх використання у фармацевтичній та медичній практиці. За результатом наукової діяльності Кошового О. М. опубліковано понад 300 публікації, з них 285 наукових та 26 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях – 112. Він підготував 6 кандидатів наук та керує виконанням 6 кандидатських дисертацій.

 

Сьогодення кафедри – 26 співробітників, серед яких 7 докторів наук – 7 професорів; 7 кандидатів наук, доцентів; 7 кандидатів наук, асистенти; працюють 4 старших лаборанта і 1 лаборант.

У різні роки на кафедрі працювали: Макарова Галина Василівна (1944 – 1992), Погорєлова Віра Михайлівна (1945 – 1956), Коваленко Любов Миколаївна (1946 – 1976), Зарайська Катерина Никанорівна (1948 – 1972), Кривенчук Петро Євдокимович  (1949 – 1960), 1957 – 1969), Зайцев Володимир Григорович (1966 – 1972), Павлій Олександр Іванович (1964 – 2004), Журавльов Микола Семенович (1966 – 2010), Сербін Анатолій Гаврилович ( 1969 – 1983), Ісакова Тетяна Іванівна (1971 – 2013), Литвиненко Маргарита Михайлівна (1972 – 1985), Проценко Раїса Олександрівна (1975 – 1978), Прокопенко Сергій Олексійович (1976 – 1991), Білецький Юрій Миколайович (1976 – 2000), Дихтярьов Володимир Іванович (1980 – 1995), Сіра Людмила Михайлівна (1980 – 1985), Попова Наталія В’ячеславівна (1981 – 2013), Кисличенко Вікторія Сергіївна (1982 – 2004), Краснікова Тетяна Олександрівна (1984 – 2017), Журавель Ірина Олександрівна (1985 – 2004), Ткаченко Марія Федорівна (1985 – 2014), Набока Ігор Маратович  (1985 – 1989), Шмараєва Ірина Едуардівна (1986 – 2001), Ленчик Лариса Володимирівна (1989 – 2004), Комісаренко Андрій Миколайович (1989 – 2004), Король Вікторія Вікторівна (1990 – 2004), Степанова Світлана Іванівна  (1991 – 2004), Кожух Ірина Олександрівна (1998 – 2010), Крючкова Тетяна Миколаївна (1999 – 2004, 2010 – 2016), Комісаренко Сергій Миколайович (1999 – 2008), Ковальов Сергій Володимирович (2000 – 2003, 2007 – 2013).

Print Friendly, PDF & Email