Студентське наукове товариство (СНТ)

Наука – це частина культури, а її досягнення складають головні скарби людства. Безсумнівно, що інтелект і кваліфікація молодих спеціалістів є гарантією їхнього вищого соціального рейтингу та матеріального стану.
Якщо Ви замислюєтеся про своє майбутнє і бажаєте спробувати себе в науці, але ще не знаєте, як це зробити, ми готові Вам допомогти у ваших починаннях! Ваші досягнення та наукова кваліфікація стануть віхою в Вашій професійній кар’єрі.

Метою створення і напрямками роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри фармакогнозії НФаУ є:
– Організація та проведення заходів, що сприяють обміну досвідом, знаннями, встановленню контактів і подальшої співпраці з тематик наукових робіт студентів;
– Організація заходів, що заохочують і розвиваючі інтерес до наукової діяльності, що збільшують професійний кругозір майбутнього вченого;
– Інформування членів суспільства про проведення заходів по їх спеціальним тематикам, що дозволило б розвиватися особистості молодого вченого, поліпшити розуміння ним загальної картини досліджень та його вклад в них.

Тематика СНТ кафедри фармакогнозії:
– Дослідження БАР лікарських рослин, сільськогосподарських культур і відходів їх виробництва, створення на їх основі лікарських засобів і стандартизація АРС та фітопрепаратів;
– Хемотаксономічне і хеморесурсознавче дослідження рослин флори України та СНД з метою виявлення перспективних джерел БАР для поновлення номенклатури лікарських рослин;
– Дослідження БАР природного походження: флавоноїдів, ізофлавоноїдів, антрахінонів, кардіостероїдів;
– Пошук рослинних БАР з антиферментною, інгібуючою та активізуючою дією на ферменти.

СНТ – сама природна, самодіяльна організація студентів, яка дає їм можливість реалізувати себе в якості молодих фахівців-провізорів не формальним шляхом, – за рамками звичайних навчальних занять, але не всупереч, а на додаток або в розвиток. Де ще, як не в компанії однолітків, може студент висловити свої міркування з того чи іншого наукового приводу, спробувати свої сили і перевірити здібності у викладі історичного матеріалу, розвинути навички оратора і критика? До цього треба додати різні інші способи і форми творчої реалізації.
Якщо Ви молоді, талановиті, енергійні, горите ідеями творчості – ми раді працювати разом!
Якщо Ви хочете стати членом Студентського наукового товариства кафедри фармакогнозії НФаУ, потрібно просто написати заяву і прийти із заявою до нас.
Ми гарантуємо Вам творчий розвиток і підтримку Вашої науково-дослідної діяльності. Ми допоможемо Вам виразити і реалізувати свої наукові інтереси!
СНТ кафедри фармакогнозії було засновано та працює з 1952 року. Працюючи в гуртку у 1962-1964 роках М. С. Журавльов виконав експериментальне дослідження на тему “Флавоноїди горобини звичайної”, а В. Г. Зайцев з 1964-1966 роки вивчив хімічний склад клоповника крупковидного. Ці випускники СНТ вступили до аспірантури, де виконували кандидатські дисертації з 1966 по 1969 рік.
Членами СНТ кафедри є студенти 3-5 курсу денного відділення, за останні 10 років їх кількість постійно зросте, і в 2013-2014 навчальному році становила 60 осіб. СНТ є надійною школою підготовки молодих вчених – допомагає студенту розширити горизонт своїх знань, навчити працювати з літературою і дізнатися про улюблений предмет більше, ніж дається на лекціях та лабораторних заняттях.
Постійно, один два рази на рік, проводяться збори наукового гуртка кафедри фармакогнозії на яких обговорюються плани роботи, перспективність напрямків роботи, теми наукових робіт та складення індивідуальних планів сумісно з науковими керівниками.
Студенти СНТ кафедри виконують як теоретичну, так і практичну науково-дослідну роботу під керівництвом викладачів кафедри. Щорічно студенти СНТ кафедри готують понад 50 публікацій. Члени СНТ завжди активно приймають участь у багатьох конференціях, конкурсах, олімпіадах.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОБОТУ СНТ – доцент Стремоухов Олександр Олександрович
[:]

Print Friendly, PDF & Email