Навчальна робота

Кафедра фармакогнозії є профільною і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Фармація». На кафедрі займаються студенти денної (3 і 5 курси) та заочної (2-6 курси) форм навчання. Іноземним студентам викладання проводиться російською та англійською мовами. Навчальні дисципліни кафедри:

  • Фармакогнозія
  • Ресурсознавство лікарських рослин
  • Навчальна практика з фармакогнозії

Одним з основних завдань при підготовці сучасного фахівця-провізора є максимальна відповідність навчання змісту його практичної діяльності. У зв’язку з цим на кафедрі фармакогнозії створена система управління навчальним процесом. Вона включає в себе вдосконалення навчальних програм, планів з дисциплін, значною мірою орієнтованих на навчання студентів практичним навичкам діяльності провізора, введення контролю навичок – як модульного, так і підсумкового, проведення навчальної практики. Робочі програми з усіх дисциплін є оригінальними, розроблені на основі багаторічного досвіду викладачів. В даний час з фармакогнозії та ресурсознавства лікарських рослин розроблені навчально-методичні комплекси, засновані на використанні інноваційних педагогічних та інформаційних технологій. Лекційні та лабораторні заняття повністю забезпечені мультимедійними презентаціями та візуальними матеріалами, підручниками та навчально-методичними посібниками нового покоління. Створено фонд тестів і ситуаційних завдань з курсів фармакогнозії та ресурсознавства. Силами кафедри створений гербарний фонд, який нараховує понад 5000 примірників гербарію, а також фонд лікарської рослинної сировини. Співробітниками кафедри створено колекційну ділянку лікарських рослин, на якій студенти мають можливість познайомитися з живими лікарськими рослинами. Студенти щороку виконують курсові, дипломні та магістерські роботи, які відповідають напряму наукових досліджень кафедри та успішно захищаються.

Силабус навчальної дисципліни

Календарно-тематичний план

Print Friendly, PDF & Email