Наукова діяльність

Підготовка наукових кадрів, проведення наукових досліджень є важливим завданням вищої школи. Кафедра фармакогнозії проводить дослідження з ініціативної тематики: “Вивчення лікарських, сільськогосподарських і плодово-ягідних рослин, синтез аналогів природних флавоноїдів, антрахінонів, карденолідів, кумаринів і створення на їх основі лікарських засобів різної біологічної дії”.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:
 • Дослідження БАР ЛР, сільськогосподарських, плодово-ягідних культур і відходів їх виробництва, створення на їх основі лікарських засобів, стандартизація ЛРС та фітопрепаратів.
 • Дослідження БАВ природного походження як засобів захисту і стимуляції росту лікарських і сільськогосподарських рослин.
 • Хемотаксономічне і хеморесурсознавче вивчення рослин флори України та СНД з метою визначення перспективних джерел БАР для оновлення номенклатури ЛР.
 • Синтез аналогів і модифікація БАР природного походження наступних груп: флавоноїдів, ізофлавоноїдів, антрахінонів, кардіостероїдів.
 • Пошук рослинних БАР інгібуючих та активуючих різні ферменти людини.

На кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів у аспірантурі та докторантурі за спеціальністю «15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія”.

На кафедрі виконується 4 докторські дисертації. 5 аспірантів і 2 здобувача виконують кандидатські дисертаційні роботи. Згідно плану навчально-методичної лабораторії проводяться відкриті лекції та лабораторні заняття. Виконуються курсові, дипломні та магістерські роботи.

Результати науково-дослідної роботи кафедри систематично впроваджуються у навчальний процес і відбиваються в робочих програмах курсів. Співробітники кафедри друкують свої роботи в провідних журналах, беруть участь у симпозіумах, з’їздах і конференціях України та світу. Досягти таких результатів дозволяє міцна матеріальна база кафедри, яка постійно розширюється та оснащується сучасним обладнанням.

Наші партнери:

 • Кафедри фармакологічного та технологічного профілю НФаУ
 • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко
 • Івано-Франківський державний медичний університет
 • Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
 • Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова
 • УкрНДІ рослинництва, селекції та генетики ім. В.Я. Юр’єва
 • ДУ «Інститут ім. І.І. Мечникова »
 • НДІ «Монокристал »
 • Львівський завод «Галичфарм »
 • ТОВ «Здоров’я»
 • ДНЦЛЗ, ОЗ ГНЦЛС
 • Фірми «Ейм», «Авіценна», «Артеріум», «Фарм-АК», «Netrol»
 • Вищі навчальні заклади країн СНД
 • Медичний університет ім. проф. Параскева Стоянова, м. Софія (Болгарія)
 • Медичний університет Монголії
 • Медичний університет м. Астана (Казахстан)
 • Університет прикладних наук Аль-Банк (Йорданія)
 • Ліванський університет м. Бейрут (Ліван)
[:]
Print Friendly, PDF & Email