Здобувачі вищої освіти 3 курсу Фармація, промислова фармація

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ФАРМАКОГНОЗІЇ 
для здобувачів вищої освіти 3 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (Фм18(4,0д)мед-01-02)

(осінній семестр, 2020-2021 н.р.)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
лабораторних занять з фармакогнозії
для здобувачів вищої освіти 3 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (Фм18(4,0д)мед-01-02)
(осінній семестр, 2020-2021 н.р.)

Print Friendly, PDF & Email