Бородіна Наталія Валеріївна

бородина

БОРОДІНА Наталія Валеріївна (27.04.1970, м. Челябінськ, Росія) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакогнозії НФаУ.

Інтернет-адреса профілю в Google Scholar: Бородіна Наталія Валеріївна
Інтернет-адреса профілю в ORCID: Бородіна Наталія Валеріївна
Профіль в Scopus: Бородіна Наталія Валеріївна
Профіль Researcher ID: Бородіна Наталія Валеріївна

Закінчила Українську фармацевтичну академію (1993), в якій працює: старший лаборант (1993-1996), асистент (1996-2010), доцент (з 2010).

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій та проводить лабораторні заняття з дисципліни «Фармакогнозія», «Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин», «Фармакогностичні методи аналізу», «Ресурсознавство лікарських рослин» для студентів денної та заочної форми навчання, керує виконанням курсових робіт, навчальною практикою та науково-дослідною роботою студентів (дипломних та магістерських робіт студентів V та VІ курсів). Є одним з укладачів навчальної програми з курсу «Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин», співавтор методичних рекомендацій для студентів фармацевтичного та іноземного факультетів, збірника тестів для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2, конспектів лекцій з фармакогнозії та конспекту для підготовки до іспитів.

Науково-дослідна робота. Кандидат фармацевтичних наук з 2007 року. Дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду тополя» захистила у спеціалізованій раді при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Продовжує систематичне фармакогностичне дослідження рослин родини вербові флори України. Заплановано виконання докторської дисертаційної роботи: “Фармакогностичне дослідження рослин родини вербові та створення на їх основі лікарських засобів” на здобуття наукового ступеню доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія ” (науковий консультант – д. фармац. н., проф. В.М. Ковальов). За результатами наукових досліджень опубліковано 101 наукових публікацій, у тому числі 33 наукових статей у фахових виданнях, 11 патентів України.

Наукові публікації

[:]
Print Friendly, PDF & Email