Демешко Ольга Володимирівна

демешко

ДЕМЕШКО Ольга Володимирівна (6.12.1979, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакогнозії НФаУ.

Інтернет-адреса профілю в Google Scholar: Демешко Ольга Володимирівна
Інтернет-адреса профілю в ORCID: Демешко Ольга Володимирівна
Профіль в Scopus: Демешко Ольга Володимирівна
Профіль Researcher ID: Демешко Ольга Володимирівна

Закінчила з відзнакою Українську фармацевтичну академію (2002), магістратуру – з відзнакою (2003), аспірант (2003-2005), асистент кафедри хімії природних сполук (2004-2005), асистент (2006-2010), доцент (з 2010) кафедри фармакогнозії.Навчально-методична робота. Читає курс лекцій та проводить лабораторні заняття з дисципліни «Фармакогнозія», «Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин», «Фармакогностичні методи аналізу», «Ресурсознавство лікарських рослин» для студентів денної та заочної форми навчання, керує курсовими роботами, навчальною практикою та науково-дослідною роботою студентів (виконанням дипломних та магістерських робіт студентів V курсу). Є співавтором навчальних посібників «Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз» (2006), «Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин» (2009), «Фармакогнозия и ресурсоведение лекарственных растений» (2012) та методичних рекомендацій «Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки робінії звичайної (Robinia pseudoacacia L.) та гледичії звичайної (Gleditsia triacanthos L.)» (2009).Науково-дослідна робота: пошук біологічно активних речовин у рослин родини бобових та розроблення лікарських засобів на їх основі. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Вивчення біологічно активних речовин листя Robinia pseudoacacia та отримання субстанцій на їх основі» (2007), розробила технології одержання комплексів полісахаридів, сухого та рідкого екстрактів з листя робінії звичайної, які знаходяться на стадії доклінічних досліджень, проекти МКЯ «Листя робінії звичайної», «Рідкий екстракт листя робінії». Основні друковані праці – 18 статей, 21 теза, 3 патенти, 4 видання навчально-методичного характеру.

[:]
Print Friendly, PDF & Email