Горяча Ольга Володимирівна

горячая

ГОРЯЧА Ольга Володимирівна (01.10.1987, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармакогнозії НФаУ.

Інтернет-адреса профілю в Google Scholar: Горяча Ольга Володимирівна
Інтернет-адреса профілю в ORCID: Горяча Ольга Володимирівна
Профіль в Scopus: Горяча Ольга Володимирівна
Профіль Researcher ID: Горяча Ольга Володимирівна

Закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» (2009); магістр фармації (2010), аспірант (2013), з 2013 – асистент кафедри фармакогнозії.

Навчально-методична робота. Викладає дисципліну «Фармакогнозія» англійською мовою для студентів іноземного факультету. Проводить практичні заняття у Коледжі НФаУ з дисципліни «Фармакогнозія» зі студентами 4-го курсу спеціальності «Фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Закінчила мовні курси та одержала сертифікат лінгвістичного центру факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Є співавтором «Методичних рекомендацій щодо виконання дипломних та магістерських робіт з фармакогнозії».

Науково-дослідна робота: фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та нефармакопейних видів рослин; фітохімічне дослідження представників роду Galium L. флори України; пошук перспективних рослинних джерел біологічно активних речовин з використанням методів таксономії; розроблення та стандартизація препаратів рослинного походження. Захистила дисертаційну роботу на тему «Фармакогностичне дослідження видів роду Galium L. флори України» (науковий керівник – професор А.М. Ковальова).

Автор та співавтор близько 80 наукових праць, серед них – 37 статей у фахових виданнях, 38 тездоповідей, 4 патентів України на корисну модель та патенту України на винахід. Брала участь у понад 20 наукових конференціях, у т.ч. – з міжнародною участю, доповіді відзначено дипломами І ступеня.

Громадська діяльність. Член ради молодих учених НФаУ.

[:]
Print Friendly, PDF & Email