Ільїна Тетяна Василівна

DSC_4625

ІЛЬЇНА Тетяна Василівна (26.06.62, с. Чапаєво, Кегичівського р-ну, Харківської обл.) – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету.

Інтернет-адреса профілю в Google Scholar: Ільїна Тетяна Василівна
Інтернет-адреса профілю в ORCID: Ільїна Тетяна Василівна
Профіль в Scopus: Ільїна Тетяна Василівна
Профіль Researcher ID: Ільїна Тетяна Василівна

Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1986), в якому працює з 1986 року: аспірант (1986-1989), асистент (1989-1995), доцент (з 1995), з 2016 р. – професор кафедри фармакогнозії. На кафедрі виконує обов’язки завуча.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з фармакогнозії та ресурсознавства лікарських рослин, проводить лабораторні заняття з фармакогнозії для студентів денного та заочного відділень, керує навчальною практикою, є науковим керівником багатьох дипломних та магістерських робіт; співавтор підручника з фармакогнозії, методичних рекомендацій для студентів іноземного та заочного факультетів. Є одним з авторів типової програми з фармакогнозії для кваліфікаційного рівня «бакалавр фармації» та типових програм з фармакогнозії та ресурсознавства ЛР для кваліфікаційного рівня «спеціаліст фармації». Завуч кафедри, довгий час була методистом кафедри і розробником робочих програм з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Науково-дослідна робота. Захистила кандидатську дисертаційну роботу «Синтез, биологическая активность производных антрахинонсукцинаминовых кислот и стандартизация сырья и препаратов марены красильной» у 1990 році за фахом 15.00.02 – “Фармацевтична хімія та фармакогнозія”. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія «Фармакогностичне дослідження рослин родини Rubiaceae та перспективи їх використання в медицині» захистила у 2015 році. Є науковим керівником кандидатської дисертації на тему «Фармакогностичне дослідженням видів роду Asperula L. флори України» аспіранта кафедри фармакогнозії Юрченко Н.С.

Основні напрямки наукових інтересів: синтез та дослідження біологічної активності антрахінонсукцинамінових кислот і їх похідних; морфолого-таксономічне, хемотаксономічне, фітохімічне дослідження представників родин Rubiaceae, Rosaceae, Fabaceae, Plantaginaceae, Asteraceae флори України та суміжних країн; стандартизація сировини і препаратів марени красильної.

Підготувала 1 кандидата фармацевтичних наук. Керує виконанням кандидатської дисертації.

Автор і співавтор понад 390 наукових та навчально-методичних праць, серед них 28 патентів та авторських свідоцтв, 124 статті, 200 тез, 2 науково-методичні рекомендації, 5 інформаційних листів, 1 підручника, 4 навчальних посібників, 8 навчально-методичних рекомендацій, 6 типових програм, 30 статей до Фармацевтичної енциклопедії.

Нагороди, почесні звання: Нагороджена Золотим знаком і Золотим дипломом за I місце у Національній першості з аналітики по Україні (2012); Срібним знаком і Срібним диплом за II місце у номінації «Фармацевтичні науки» XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і шляхи розвитку сучасної охорони здоров’я» (Лондон – Київ, 2011); Бронзовим  знаком і Бронзовим дипломом за III місце у рамках проекту «Чемпіонат світу, континентальні, національні і регіональні першості з наукової аналітики Міжнародної академії наук і вищої освіти» (Лондон, 2012); дипломом II ступеню у номінації «Кращий професор НФаУ2016 р.».

Перелік наукових публікацій

[:]
Print Friendly, PDF & Email