Сидора Наталя Вячеславівна

сидора

СИДОРА Наталя Вячеславівна (25.11. 1980, м. Мерефа, Харківської обл.) –кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармакогнозії НФаУ.

Інтернет-адреса профілю в Google Scholar: Сидора Наталя Вячеславівна
Інтернет-адреса профілю в ORCID: Сидора Наталя Вячеславівна
Профіль в Scopus: Сидора Наталя Вячеславівна
Профіль Researcher ID: Сидора Наталя Вячеславівна

Закінчила з відзнакою Національну фармацевтичну академію України (2002), магістратуру з відзнакою (2003), де працює на кафедрі фармакогнозії з 2003 року: аспірантом (2003-2006); асистентом (2005); доцент (з 2012).

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій та проводить лабораторні заняття з дисципліни «Фармакогнозія», «Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин», «Фармакогностичні методи аналізу», «Ресурсознавство лікарських рослин» для студентів денної та заочної форми навчання, керує виконанням курсових робіт, навчальною практикою та науково-дослідною роботою студентів (дипломних та магістерських робіт студентів V та VІ курсів). Автор та співавтор 10-х методичних рекомендацій, співавтор навчального посібника (з грифом МОН України), монографії «Современные технологии поиска растительных источников биологически активних веществ на основе многомерного таксономического анализа. Вопросы нумерической таксономии родов Astragalus L. та Crataegus L.». Укладач робочої програми курсу «Фармакогнозія з ресурсознавством».

Науково-дослідна робота. Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та нефармакопейних видів рослин; фітохімічне дослідження представників родини Rosaceae (роду Crataegus L. та ін.); пошук перспективних рослинних джерел біологічно активних речовин з використанням методів нумеричної таксономії; створення та стандартизація препаратів рослинного походження. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження видів роду Crataegus L. флори України» (2007), співавтор препарату «Фітокардин». Автор та співавтор близько 100 наукових праць, серед них – 43 статей у фахових виданнях, 2 патентів України, 3 статей до «Фармацевтичної енциклопедії», 57 тез доповідей, 1 монографії.

Громадська діяльність. Бере активну участь у профорієнтаційній роботі кафедри фармакогнозії.

[:]
Print Friendly, PDF & Email