Навчально-методична література

Навчально-методична література ФАРМАКОГНОЗIЯ З ОСНОВАМИ БIОХIМIЇ РОСЛИН

За редакцією професора В. М. Ковальова

Навчально-методична література ФАРМАКОГНОЗIЯ
Базовий підручник для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу (фармацевтичних факультетів) IV рівня акредитації

За редакцією професора В.С. Кисличенко

Навчально-методична література ПРАКТИКУМ З ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

За редакцією В. М. Ковальова, С. М. Марчишин

Навчально-методична література ПРАКТИКУМ З ФАРМАКОГНОЗIЇ
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

За редакцією професора В. М. КОВАЛЬОВА


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  БАЗИ КРОК-2 

Лекції

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів «Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин» на базі тестів ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2. Фармація» 2002-2013 р.р. 

Навчально-методичні матеріали

Ресурсознавство лікарських рослин. Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Фармація»

Конспект лекцій для підготовки до іспиту

    Print Friendly, PDF & Email